E-mail: info@timao.cz     |    Tel.: +420 734 844 007

vinarice

vinarice | TIMAO s.r.o.

Napište nám

Máte zájme o naše služby? Pošlete nám nezávaznou poptávku.

  Jméno a příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Doplňující informace:

  Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

  Archiv souvisejících článků a publikací

  Archiv souvisejících článků a publikací


  Archiv publikovaných článků a přednášek v rámci Fakulty stavební, ČVUT V Praze

  zdroj: v3s.cvut.cz

  ŠVANDA, O., K. KŘÍŽ a J. POLLERT. Posouzení průtokových stavů Jirenského potoka pomocí matematického modelu. In: SOUKUPOVÁ, K., L. HARAŠTA a J. PROCHÁZKA, eds. Sborník příspěvků SVK STOKA 2017. STOKA 2017, Telč, 2017-06-08/2017-08-09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017. s. 36-39. ISBN 978-80-01-06121-3.  STRÁNSKÝ, D., K. KŘÍŽ a L. HARAŠTA. Monitoring a analýza nejistot v povodí a ve stokové síti města Hostivice. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. A128.  POLLERT, J. a K. KŘÍŽ. Bytové domy Čertousy MČ Praha 20 – Horní Počernice. [Výzkumná zpráva] Praha: Městská část Praha 20, 2016. Zpráva č. 1.  POLLERT, J., K. KŘÍŽ a O. ŠVANDA. POSOUZENÍ POVODÍ A KAPACITY JIRENSKÉHO POTOKA V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HORNÍ POČERNICE. [Výzkumná zpráva] Praha: Městská část Praha 20, 2016. Zpráva č. 1.  POLLERT, J. et al. Vliv odlehčovací komory jednotné kanalizace na životní prostředí před a po rekonstrukci. In: TechSoft Engineering ANSYS 2014 Setkání uživatelů a konference. Hotel Vista, Dolní Morava, 2014-05-28/2014-05-30. Praha: TechSoft Engineering, 2014. ISBN 978-80-905040-9-7.  KŘÍŽ, K. Popis hydraulického chování poškozených gravitačních stokových sítí. In: KLÍMOVÁ, M. a M. LIPTÁK, eds. Stoka 2013. Telč, 2013-06-13/2013-06-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2013. s. 21-24. ISBN 978-80-01-05280-8.  POLLERT, J. et al. Účinnost odlehčovacích komor jednotné kanalizace a vliv na recipient. In: Voda 2013. Poděbrady, 2013-09-18/2013-09-20. Brno: Tribun EU s. r. o., 2013. s. 103-110. ISBN 978-80-263-0506-4.  POLLERT, J. et al. Využití 3D scanování koryta toku pro CFD posuzování stavu vodního toku podle ekologických kritérií. In: TECHSOFT ENGINEERING ANSYS 2013. Mikulov, 2013-05-29/2013-05-31. Praha: TechSoft Engineering, 2013. ISBN 978-80-905040-2-8.  POLLERT, J. et al. Porovnání vlivu odlehčovací komory před a po rekonstrukci na recipient pomocí měření a matematického modelu. In: Městské vody 2013. Velké Bílovice, 2013-10-03/2013-10-04. Brno: ARDEC s.r.o., 2013. s. 159-166. ISBN 978-80-86020-77-8.  POLLERT, J., J. POLLERT a K. KŘÍŽ. Water drop for Auckland. [Funkční vzorek] 2013.  POLLERT, J. et al. POSOUZENÍ ODLEHČOVACÍ KOMORY DEBŘ NAD JIZEROU, MLADÁ BOLESLAV – U HŘBITOVA. [Výzkumná zpráva] 2013. Zpráva č. 1.  POLLERT, J., J. POLLERT a K. KŘÍŽ. Undermined areas and hydraulic function of sewer systems. In: 12th International Conference on Urban Drainage. Porto Alegre, 2011-09-11/2011-09-16. Londýn: International Water Association, 2011. s. 1-8.  KŘÍŽ, K. a J. POLLERT. Metodika vyhodnocení hydraulického chování stokových sítí. In: Městské vody 2011. Velké Bílovice, 2011-10-06/2011-10-07. Brno: ARDEC s.r.o., 2011. s. 211-218. ISBN 978-80-86020-73-0.  KŘÍŽ, K. Numerical and hydraulic modeling of sewer pipeline. [Nepublikovaná přednáška] University of Bradford. 2011-03-04.  KŘÍŽ, K., M. KANTOR a J. POLLERT. Využití 3D numerického modelování pro stanovení efektu překážek v kanalizačním potrubí. In: ANSYS 2011. Praha, 2011-10-19/2011-10-21. Praha: TechSoft Engineering, 2011. s. 1-8. ISBN 978-80-905040-0-4.  POLLERT, J. a K. KŘÍŽ. Posouzení projektové dokumentace ČOV Opočno. [Technická zpráva] 2011. Zpráva č. 1.  POLLERT, J., K. KŘÍŽ a Z. KONÍČEK. Studie proveditelnosti ÚČOV Rekonstrukce starých dosazovacích nádrží. [Technická zpráva] 2011. Zpráva č. 2011/1.  KŘÍŽ, K. a J. POLLERT. Fyzikální a matematické modelování efektu překážek v potrubí. In: SLAVÍČKOVÁ, K., M. SLAVÍČEK a B. ŠŤASTNÝ, eds. Revitalizace vodního systému krajina a měst zatíženého významnými antropogenními změnami 2011. Závěrečný seminář k výzkumnému záměru Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami, Praha, 2011-11-02. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2011. s. 111-118. ISBN 978-80-01-04944-0.  KŘÍŽ, K. Hydraulic Capacity of Damaged Sewer Systems. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 344-345. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.  KŘÍŽ, K. Determination of effect of obstacles on hydraulic behavior in pipeline using CFD - Fluent. [Nepublikovaná přednáška] 2010-03-19.  KŘÍŽ, K. Numerical modeling of obstacles in pipeline. [Nepublikovaná přednáška] NTNU Trondheim, Norway. 2010-03-25.  KŘÍŽ, K. Vliv strukturálních poruch potrubí gravitační kanalizace na hladinu proudění. In: BOLOM, J. et al., eds. Voda a krajina. Voda a krajina 2011, Praha, 2010-09-16. Praha: Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2010. s. 70-76. ISBN 978-80-01-04614-2.  KŘÍŽ, K., V. BAREŠ a J. POLLERT. Tracer method for experimental determination of the hydraulic roughness. In: GURINOVICH, A.D., ed. 1 st Eastern European Regional Young Water Professionals Conference. 1st Eastern European Regional Young Water Professionals Conference, Minsk, 2009-05-21/2009-05-22. Oxford: IWA, 2009. s. 374-380. ISBN 978-985-525-145-4.  KŘÍŽ, K. et al. RISK ANALYSIS OF SEWER SYSTEM OPERATIONAL FAILURES CAUSED BY UNSTABLE SUBSOIL. In: HLAVÍNEK, P. et al., eds. Risk management of water supply and sanitation systems. Risk management of water supply and sanitation systems impaired by operational failures, natural disasters and war conflicts, Ohrid, 2008-10-22/2008-10-25. Dordrecht: Springer, 2009. s. 65-72. ISSN 1871-4668. ISBN 978-90-481-2364-3.  POLLERT, J. a K. KŘÍŽ. Studie proveditelnosti ÚČOV - rekonstrukce starých dosazovacích nádrží. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2009. Zpráva č. 1.  KŘÍŽ, K. Influence of obstacles in sewer system to the capacity. [Nepublikovaná přednáška] Sintef, Water and Environment-Water and Wastewater Systems / Infrastructure / Building and Infrastructure. 2009-09-17.  KŘÍŽ, K. Srážko-odtokové simulační modely stokových sítí na nestabilním podloží. In: Juniorstav 2008 - 10. Odborná konference doktorského studia. Juniorstav 2008, 10. odborná konference doktorského studia, Brno, 2008-01-23. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2008. ISBN 978-80-86433-45-5.


  KŘÍŽ, K. et al. Hydraulické ztráty v simulačních modelech stokových sítí na nestabilním podloží. In: Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2008. Městské vody 2008 - Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2008, Velké Bílovice, 2008-10-02/2008-10-03. Brno: ARDEC s.r.o., 2008. s. 297-300. ISBN 80-86020-59-2.


  POLLERT, J., K. KŘÍŽ a J. FRIDRICH. Posouzení funkce Trubní odlehčovací komory "Teplická" v Děčíně. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2008. Zpráva č. 1.


  KŘÍŽ, K. et al. Vliv poddolování na hydraulickou funkci stokové sítě. In: RŮŽIČKOVÁ, I. a J. WANNER, eds. Odpadní vody 2007. Brno, 2007-09-18/2007-09-20. Brno: TA-SERVICE s.r.o., 2007. s. 97-104. ISBN 978-80-239-9618-0.


  KŘÍŽ, K. et al. Důlní činnost a funkce stokové sítě. In: Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami. Seminář k výzkumnému záměru: Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami, Praha, 2007-01-25. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2007. s. 122-127. ISBN 978-80-01-03647-1.