E-mail: info@timao.cz     |    Tel.: +420 734 844 007

uvod1

Informace k užití cookies

1.Používání cookies

Tyto webové stránky používají dva druhy cookies, podle toho, kam odcházejí data zasílaná cookies. Cookies vlastní tj. cookies komunikující s doménou těchto stránek a cookies třetích stran tj. cookies jejichž data odcházejí z Vašeho počítače třetí straně, například cookies Google Analytics, které umožňují vytvářet statistiky návštěvnosti našich stránek.

Z pohledu účelu cookies také dělíme cookies do dvou skupin. Ty z první skupiny umožňují, aby tyto webové stránky fungovaly a dokázaly se přizpůsobit zařízení, ze kterého se na ně díváte a ty druhé slouží k analýzám návštěvnosti a pohybu uživatele na stránkách. Mohou být využity při zobrazování reklamy a pomáhají vybrat reklamu, která odpovídá Vašim preferencím nebo Vašemu typu.

Tyto webové stránky používají tyto cookies využívaných také službou Google Analytics:

Název

Životnost

Funkce/účel

__utma

trvalá

Slouží k evidenci počtu přístupů na stránku.

__utmb

session

Eviduje okamžik, kdy návštěvník na stránku přišel.

__utmc

30 minut

Eviduje okamžik, kdy návštěvník stránku opustil. Rozdíl __utmc – __utmb = čas, který účastník na stránce strávil.

__utmt

10 minut

Omezuje počet požadavků na služby – omezuje rozsah sbíraných dat na stránkách, které jsou frekventovaně přistupovány.

__utmz

6 měsíců

Pomáhá identifikovat, odkud se návštěvník na stránky dostal, jakou použil search engine.

Tabulka 1 Vlastní cookies

Veškeré informace získané z cookies se ukládají po dobu životnosti cookie a používají se k účelu uvedenému ve výše uvedené tabulce.

Získané údaje s nikým nesdílíme.

2. Jak fungují cookies?

Protokol http je protokol, kterým komunikuje webový server, na kterém jsou uloženy tyto webové stránky s Vaším prohlížečem.

Protokol HTTPS je verze protokolu http, která používá šifrovanou komunikaci.

Jako Cookie se v protokolu http/https, označuje malé množství dat, která webový server pošle prohlížeči, a ten je následně uloží na Vašem počítači, tabletu nebo jiném zařízení, z něhož na web přistupujete. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět webovému serveru.

Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. Slouží také k tomu, aby server věděl, jakými stavy jste na webu prošli, a uměl se třeba vrátit na předchozí stránku. Cookies lze nastavovat také na straně serveru.

Cookies jako takové nepředstavují spustitelný kód a nejsou pro Váš počítač nebezpečné, ale mohou být prostředkem k zásahu do Vašeho soukromí. Navštívený web si do Cookies může ukládat libovolné údaje, které o Vás během Vašeho pobytu na webových stránkách zjistí, může sledovat, co Vás zajímá, na jakých stránkách jste setrvali déle, může uchovávat celou Vaši cestu po webu. Cookies v sobě obsahují informaci o tom, jak dlouho mají být uchovávány. Některé jsou jednorázové/dočasné a jejich platnost končí zavřením prohlížeče nebo odhlášením ze stránek, jiné mohou mít životnost v měsících nebo letech a díky nim jste rozpoznáni při opětovné návštěvě stránek. V případě, že bude Váš počítač napaden, může útočník z cookies získat vaše osobní údaje a může se Vaší identitou v některých případech prokázat webovému serveru, který navštěvujete.

Provozovateli webu je legislativou uloženo návštěvníky webu o použití cookies informovat, což tímto textem činíme.

Z pohledu legislativy (GDPR) jsou cookies, pomocí kterých lze identifikovat uživatele nebo zařízení, které uživatel používá osobními údaji a s jako takové je provozovatel webu povinen chránit a jejich zpracování je možné jen za dodržení zákonných podmínek.

Účel cookies. Vzhledem k tomu, že protokol http je bezestavový, mohou být některé cookies nutné pro normální běžnou funkci webových stránek. Jiné slouží zlepšení funkcí a personalizaci obsahu, další mohou sledovat Vaše preference, mohou ukládat informace, které jsou pak předvyplňovány do formulářů, mohou umožňovat sledování Vašeho pohybu na internetu nebo daných webových stránkách.

Zdroj cookies. Některé cookies mohou patřit provozovateli stránek a pracují pouze s doménou, na které si právě prohlížíte webové stránky. Ale provozovatel těchto stránek může dovolit třetím stranám, aby prostřednictvím jeho stránek ukládaly do Vašeho počítače cookies, které poskytují informace této třetí straně (typicky cookies pro Google Analytics).

Webové signály jsou elektronické obrázky (označují se také jako jednopixelové obrázky GIF), které mohou napomáhat při počítání uživatelů, kteří tyto weby navštíví, a počítat nebo sledovat některé jejich aktivity. Mohou být také součástí propagačních e-mailových zpráv nebo informačních zpravodajů, aby bylo možno zjistit, zda byly přečteny a zda byly případně využity obsažené odkazy.

3. Zákonné podmínky pro použití cookies

 • Provozovatel je povinen srozumitelnou formou informovat o použití cookies a webových signálů (dále jen cookies).
 • Provozovatel je povinen si vyžádat souhlas s použitím cookies před tím, než jsou uloženy do počítače uživatele nebo před tím, než jsou informace z cookies odeslány na server. (Viz zákon 468/2011 Sb. o elektronických komunikacích nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES). Tento souhlas může být vyjádřen nastavením prohlížeče.
 • Souhlas ale není potřebný pro cookies, které jsou využívány pouze za účelem provedení přenosu sdělení nebo nezbytné k tomu, aby mohl poskytovatel zajistit služby, které si účastník nebo uživatel výslovně vyžádal.
 • Máte právo vědět, jak budou data z cookies použita.
 • Vždy byste měli mít možnost cookies deaktivovat nebo odmítnout.
 • Máte právo požádat správce údajů (provozovatele stránky nebo toho, kdo data z cookies ve Vašem počítači získává), aby tato data vymazal nebo je opravil, pokud zjistíte, že neodpovídají skutečnosti.

4. Jak zakázat cookies třetích stran

Nechcete-li povolit cookies třetích stran, můžete jejich ukládání na počítač zamezit nastavením prohlížeče, který používáte. Můžete nastavit jak to, zda povolíte cookies třetích stran, tak lze nastavit funkci „Do NOT Track“ která vysílá webovému serveru, na který přistupujete signál, že si nepřejete být sledováni (samotné odeslání tohoto požadavku nezajišťuje, že bude serverem respektován). Můžete si vytvořit seznam třetích stran, jejichž přístup k Vašemu počítači bude blokován.

Informace o nastavení pro nejpoužívanější prohlížeče:

 • Microsoft Edge – Nastavení > Ochrana osobních údajů > Soubory cookie.
 • Microsoft Explorer – Nástroje > Možnosti Internetu > karta Osobní údaje > Nastavení.
 • Chrome – Nastavení > Rozšířená nastavení > Nastavení obsahu> Soubory cookie.
 • Mozila Firefox – Nastavení > Možnosti > Soukromí a zabezpečení> Ochrana proti sledování
 • V nastavení si můžete nastavit i funkci Do Not Track.

Více informací o cookies můžete nalézt na http://www.whatarecookies.com/ nebo https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie .

5. Další informace

Informace o právech subjektů osobních údajů naleznete zde.

Jste-li přesvědčeni, že s Vašimi osobními údaji není nakládáno v souladu se zákonem nebo potřebujete nějaké vysvětlení či informaci obraťte se na:

TIMAO s.r.o
Heleny Malířové 411/4
169 00 Praha 6 – Břevnov

IDDS: epzvwqw
e-mail: info@timao.cz
telefon: +420 734 844 007

Máte právo si stěžovat i u Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz

Napište nám

Máte zájme o naše služby? Pošlete nám nezávaznou poptávku.

  Jméno a příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Doplňující informace:

  Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

  Archiv souvisejících článků a publikací

  Archiv souvisejících článků a publikací


  Archiv publikovaných článků a přednášek v rámci Fakulty stavební, ČVUT V Praze

  zdroj: v3s.cvut.cz

  ŠVANDA, O., K. KŘÍŽ a J. POLLERT. Posouzení průtokových stavů Jirenského potoka pomocí matematického modelu. In: SOUKUPOVÁ, K., L. HARAŠTA a J. PROCHÁZKA, eds. Sborník příspěvků SVK STOKA 2017. STOKA 2017, Telč, 2017-06-08/2017-08-09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017. s. 36-39. ISBN 978-80-01-06121-3.  STRÁNSKÝ, D., K. KŘÍŽ a L. HARAŠTA. Monitoring a analýza nejistot v povodí a ve stokové síti města Hostivice. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. A128.  POLLERT, J. a K. KŘÍŽ. Bytové domy Čertousy MČ Praha 20 – Horní Počernice. [Výzkumná zpráva] Praha: Městská část Praha 20, 2016. Zpráva č. 1.  POLLERT, J., K. KŘÍŽ a O. ŠVANDA. POSOUZENÍ POVODÍ A KAPACITY JIRENSKÉHO POTOKA V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HORNÍ POČERNICE. [Výzkumná zpráva] Praha: Městská část Praha 20, 2016. Zpráva č. 1.  POLLERT, J. et al. Vliv odlehčovací komory jednotné kanalizace na životní prostředí před a po rekonstrukci. In: TechSoft Engineering ANSYS 2014 Setkání uživatelů a konference. Hotel Vista, Dolní Morava, 2014-05-28/2014-05-30. Praha: TechSoft Engineering, 2014. ISBN 978-80-905040-9-7.  KŘÍŽ, K. Popis hydraulického chování poškozených gravitačních stokových sítí. In: KLÍMOVÁ, M. a M. LIPTÁK, eds. Stoka 2013. Telč, 2013-06-13/2013-06-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2013. s. 21-24. ISBN 978-80-01-05280-8.  POLLERT, J. et al. Účinnost odlehčovacích komor jednotné kanalizace a vliv na recipient. In: Voda 2013. Poděbrady, 2013-09-18/2013-09-20. Brno: Tribun EU s. r. o., 2013. s. 103-110. ISBN 978-80-263-0506-4.  POLLERT, J. et al. Využití 3D scanování koryta toku pro CFD posuzování stavu vodního toku podle ekologických kritérií. In: TECHSOFT ENGINEERING ANSYS 2013. Mikulov, 2013-05-29/2013-05-31. Praha: TechSoft Engineering, 2013. ISBN 978-80-905040-2-8.  POLLERT, J. et al. Porovnání vlivu odlehčovací komory před a po rekonstrukci na recipient pomocí měření a matematického modelu. In: Městské vody 2013. Velké Bílovice, 2013-10-03/2013-10-04. Brno: ARDEC s.r.o., 2013. s. 159-166. ISBN 978-80-86020-77-8.  POLLERT, J., J. POLLERT a K. KŘÍŽ. Water drop for Auckland. [Funkční vzorek] 2013.  POLLERT, J. et al. POSOUZENÍ ODLEHČOVACÍ KOMORY DEBŘ NAD JIZEROU, MLADÁ BOLESLAV – U HŘBITOVA. [Výzkumná zpráva] 2013. Zpráva č. 1.  POLLERT, J., J. POLLERT a K. KŘÍŽ. Undermined areas and hydraulic function of sewer systems. In: 12th International Conference on Urban Drainage. Porto Alegre, 2011-09-11/2011-09-16. Londýn: International Water Association, 2011. s. 1-8.  KŘÍŽ, K. a J. POLLERT. Metodika vyhodnocení hydraulického chování stokových sítí. In: Městské vody 2011. Velké Bílovice, 2011-10-06/2011-10-07. Brno: ARDEC s.r.o., 2011. s. 211-218. ISBN 978-80-86020-73-0.  KŘÍŽ, K. Numerical and hydraulic modeling of sewer pipeline. [Nepublikovaná přednáška] University of Bradford. 2011-03-04.  KŘÍŽ, K., M. KANTOR a J. POLLERT. Využití 3D numerického modelování pro stanovení efektu překážek v kanalizačním potrubí. In: ANSYS 2011. Praha, 2011-10-19/2011-10-21. Praha: TechSoft Engineering, 2011. s. 1-8. ISBN 978-80-905040-0-4.  POLLERT, J. a K. KŘÍŽ. Posouzení projektové dokumentace ČOV Opočno. [Technická zpráva] 2011. Zpráva č. 1.  POLLERT, J., K. KŘÍŽ a Z. KONÍČEK. Studie proveditelnosti ÚČOV Rekonstrukce starých dosazovacích nádrží. [Technická zpráva] 2011. Zpráva č. 2011/1.  KŘÍŽ, K. a J. POLLERT. Fyzikální a matematické modelování efektu překážek v potrubí. In: SLAVÍČKOVÁ, K., M. SLAVÍČEK a B. ŠŤASTNÝ, eds. Revitalizace vodního systému krajina a měst zatíženého významnými antropogenními změnami 2011. Závěrečný seminář k výzkumnému záměru Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami, Praha, 2011-11-02. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2011. s. 111-118. ISBN 978-80-01-04944-0.  KŘÍŽ, K. Hydraulic Capacity of Damaged Sewer Systems. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 344-345. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.  KŘÍŽ, K. Determination of effect of obstacles on hydraulic behavior in pipeline using CFD - Fluent. [Nepublikovaná přednáška] 2010-03-19.  KŘÍŽ, K. Numerical modeling of obstacles in pipeline. [Nepublikovaná přednáška] NTNU Trondheim, Norway. 2010-03-25.  KŘÍŽ, K. Vliv strukturálních poruch potrubí gravitační kanalizace na hladinu proudění. In: BOLOM, J. et al., eds. Voda a krajina. Voda a krajina 2011, Praha, 2010-09-16. Praha: Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2010. s. 70-76. ISBN 978-80-01-04614-2.  KŘÍŽ, K., V. BAREŠ a J. POLLERT. Tracer method for experimental determination of the hydraulic roughness. In: GURINOVICH, A.D., ed. 1 st Eastern European Regional Young Water Professionals Conference. 1st Eastern European Regional Young Water Professionals Conference, Minsk, 2009-05-21/2009-05-22. Oxford: IWA, 2009. s. 374-380. ISBN 978-985-525-145-4.  KŘÍŽ, K. et al. RISK ANALYSIS OF SEWER SYSTEM OPERATIONAL FAILURES CAUSED BY UNSTABLE SUBSOIL. In: HLAVÍNEK, P. et al., eds. Risk management of water supply and sanitation systems. Risk management of water supply and sanitation systems impaired by operational failures, natural disasters and war conflicts, Ohrid, 2008-10-22/2008-10-25. Dordrecht: Springer, 2009. s. 65-72. ISSN 1871-4668. ISBN 978-90-481-2364-3.  POLLERT, J. a K. KŘÍŽ. Studie proveditelnosti ÚČOV - rekonstrukce starých dosazovacích nádrží. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2009. Zpráva č. 1.  KŘÍŽ, K. Influence of obstacles in sewer system to the capacity. [Nepublikovaná přednáška] Sintef, Water and Environment-Water and Wastewater Systems / Infrastructure / Building and Infrastructure. 2009-09-17.  KŘÍŽ, K. Srážko-odtokové simulační modely stokových sítí na nestabilním podloží. In: Juniorstav 2008 - 10. Odborná konference doktorského studia. Juniorstav 2008, 10. odborná konference doktorského studia, Brno, 2008-01-23. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2008. ISBN 978-80-86433-45-5.


  KŘÍŽ, K. et al. Hydraulické ztráty v simulačních modelech stokových sítí na nestabilním podloží. In: Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2008. Městské vody 2008 - Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2008, Velké Bílovice, 2008-10-02/2008-10-03. Brno: ARDEC s.r.o., 2008. s. 297-300. ISBN 80-86020-59-2.


  POLLERT, J., K. KŘÍŽ a J. FRIDRICH. Posouzení funkce Trubní odlehčovací komory "Teplická" v Děčíně. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2008. Zpráva č. 1.


  KŘÍŽ, K. et al. Vliv poddolování na hydraulickou funkci stokové sítě. In: RŮŽIČKOVÁ, I. a J. WANNER, eds. Odpadní vody 2007. Brno, 2007-09-18/2007-09-20. Brno: TA-SERVICE s.r.o., 2007. s. 97-104. ISBN 978-80-239-9618-0.


  KŘÍŽ, K. et al. Důlní činnost a funkce stokové sítě. In: Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami. Seminář k výzkumnému záměru: Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami, Praha, 2007-01-25. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2007. s. 122-127. ISBN 978-80-01-03647-1.